Color Print og miljøet

Hos Color Print arbejder vi aktivt for at mindske miljøbelastningen fra produktionen af tryksager. En grundlæggende holdning til miljø er dybt forankret i vores hverdag og præger den daglige drift.

 

Vi har licens til både EU-Blomsten, Svanemærket, PEFC™ og FSC® og tilbyder CO2-neutralisering af tryksager.

 

Kontakt vores salgsafdeling, hvis du har spørgsmål vedr. miljø.

 

FSC® C012075

 

 • Miljømærker
 • Miljøpolitik
 • Miljømyter

Miljømærker har stor betydning i hverdagen - dels for os, dels for dig som udgiver og dels for miljøet. Miljømærkerne er med til at sikre, at udgivelsen belaster miljøet minimalt fra produktion af papiret til genbrug. Desuden fremmer de udviklingen af mindre miljøbelastende produkter. Endelig gør miljømærkerne det nemt for dig som udgiver at træffe miljømæssigt fornuftige valg og samtidig synliggøre en miljøbevidst holdning. 

 

Color Print har licens til både EU-Blomsten, Svanemærket, PEFC™ og FSC® og tilbyder CO2-neutralisering af tryksager.  

 

FSC® C012075

 

Fremtiden tegnes af miljøbevidsthed

 

Color Print har siden virksomhedens start arbejdet med en progressiv miljøpolitik.

 

Det er Color Print's politik at leve op til de miljømæssige krav, der stilles til virksomheden, og til stadighed søge at mindske miljømæssige gener såvel internt som eksternt.

 

Vores interne indsats for løbende at forbedre arbejdsmiljøet betyder strenge krav til både miljø- og sikkerhedsmæssige indsatser og forbedringer i vores dagligdag. Endvidere foretages løbende energibesparende foranstaltninger for at minimere vores påvirkning af det omgivende miljø.

 

Kemiske produkter der anvendes i produktionen er alle godkendt til Svanemærkning. Overskydende papir fra produktionen samt brugte trykplader leveres til genbrug mens rester af kemiske produkter sendes til destruktion hos godkendt affaldsmodtagere.

 

Color Print A/S har licens til Svanemærkning, EU-Blomsten og er FSC®- og PEFC™-certificeret.

 

FSC® C018021

 

 

Skader tryksager skovene?

 

 • Det meste af det papir, som bruges i Danmark, stammer fra velforvaltet skovbrug i Europa
 • Omkring 44 pct. af Europa er i dag dækket af skov
 • De sidste fem år er de europæiske skovarealer vokset med det, der svarer til tæt på Danmarks størrelse
 • FN opfordrer til, at der bruges flere træprodukter

 

Skader produktionen af tryksager miljøet?

 • Danske trykkerier har siden 1990'erne været blandt verdens førende inden for miljøledelse som fx EMAS og ISO 14001
 • I dag foregår over 80 pct. af tryksagsproduktionen i Danmark på et svanemærket trykkeri
 • Svanemærket stiller skrappe krav til ressourceforbrug i produktionsprocessen og krav til emballage og bortskaffelse
 • Svanemærket stiller desuden krav til indholdet af miljøbelastende og sundhedsskadelige stoffer i produktet

 

Er brugte tryksager affald?

 • Brugte tryksager er en værdifuld ressource, der genbruges op til syv gange
 • Brugte tryksager bruges fx til nyt papir, køkkenruller, toiletpapir og emballage
 • Brugte tryksager er i dag en mangelvare og efterspørges over hele verden
 • I Danmark indsamles over 60 pct. af tryksagerne til genbrug
 • Resten indgår som biobrændsel i danske kraftvarmeanlæg og erstatter dermed fossile brændsler som kul og gas